021-55404393 - 021-55404093
021-55404393 - 021-55404093

قلاب کارابین

قلاب کارابین در فرآیند هایی که در آن طناب یا سیم بکسل و سایر  ریسمان ها استفاده میشود کاربرد دارد . از کارابین در بسیاری از صنایع نظام قایقرانی سنگنوردی حمل ونقل و باربری استفاده  میشود .کارابین استفاده های زیادی دارد سایز های کوچک آن به عنوان جا کلیدی استفاده میشود و سایز های بزرگ آن در صنعت 

واژه کاربین واژه ای آلمانی است .کارابِین های ورزشی معمولا از آلیاژهای سبک تری ساخته میشود و کارابین های صنعتی معمولا از فولاد تولید میشوند

کارابین ها را درشکل های مختلف به صورت بیضی  یا گلابی شکل هستند و هر کدام در مدل پیچدار و یا ساده تولید میشود که هرکدام در صنعت های مختلف استفاده میشود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :