021-55404393 - 021-55404093
021-55404393 - 021-55404093

زنجیر چرخ

زنجیر چرخ : زنجیری است که به دور لاستیک وسایل نقلیه سبک و سنگین بسته میشود تا در زمان یخ بندان باعث شود که لاستیک روی سطح یخ زده زمین سر نخورد و انحراف از مسیر نداشته باشد. 

 زنجیر چرخ نیز نوع های مختلفی دارد : 1ـ زنجیر چرخ کمربندی  2ـزنجیر چرخ آچاری و...

زنجیرچرخ کمربندی : این نوع زنجیر چرخ بیش تر برای رینگ های اسپرت ماشین های سواری استفاده میشود . این نوع زنجیر چرخ ها نسبت به سایر زنجیر چرخ های دیگر راحت تر بر روی لاستیک قرار میگیرند و محکم میشوند به خاطر همین موضوع است که خواهان زیادی دارد .

زنجیر چرخ آچاری : این نوع زنجیر چرخ که متداول ترین نوع زنجیر چرخ است , فرآیند نصب سخت تری نسبت به زنجیر چرخ کمربندی دارد . اما معمولا این نوع زنجیر ها کارآمد تر از زنجیر چرخ کمربندی است به دلیل زیاد بودن تعداد یخ شکن ها و فاصله کم بین یخ شکن ها . 

آسیا بکسل با افتخار یکی از  بزرگ ترین عرضه کننده زنجیر چرخ به شما مشتری های محترم میباشد .در این مجموعه تمام تعمیرات مربوط به زنجیر چرخ اعم از تبدیل تغییر سایز و سایر تغییرات مربوط به زنجیر چرخ با ابزار های تخصصی مربوط به آن انجام میشود تا رضایت شما مشتریان محترم جلب شود .

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :